3RD SEMESTER/WINTER-2018

Sr. No. Name of Student SGPA College Rank University Rank
1

Tejashree Page

8.74

1st

5th

2

Gayatri Satpute 8.56 2nd
3 VedantHakande 8.44 3rd

4

Sushma Parate 8.41 4th
5 Noopur Katre 8.30 5th

5TH SEMESTER/WINTER-2018

Sr. No.

Name of Student SGPA

College Rank

1

Vaishnavi Gadhikar 8.69 1st

2

Shruti Gupta 8.31 2nd
3 Samiksha Gabhane 8.28

3rd

4

CBS Manaswini 8.21 4th
Karan Basene

4th

Sumeet Singh

4th

5

Sanjana Damahe 8.14

5th

7TH SEMESTER/WINTER-2018

Sr. No. Name of Student SGPA College Rank University Rank
1 Nikita Gudhe,Siddharth Wandile 8.62 1st 3rd
2 Antara Gaikwad 8.45 2nd
3 Mansi Pakhale 8.28 3rd
Mansi Patil
Hrishikesh Ladikar
4 VishakhaSoman 8.10 4th
5 Priti Nishad 7.97 5th

 

4TH SEMESTER/SUMMER-2018

Sr. No. Name of student % Marks College Rank
1 CBS MAnaswini 80.46

1st

2

Vaishnavi Gadhikar 77.23  2nd
3 Sumeet Singh 76.76

 3rd

4

Raunak Bhanarkar 75.07  4th
5 Sakshi Bhisikar 74.46

5th

6TH SEMESTER/SUMMER 2018

Sr. No. Name of student % Marks College Rank
1 Vishakha Soman 74.83

1st

2

Shatayu Mondhe 74.00  2nd
3 Nikita Gudhe 72.33

 3rd

4

Hrishikesh Ladikar 72.00  4th
5 Naman Agrawal 70.83

5th

8TH SEMESTER/SUMMER-2018

Sr. No.

Name of student % Marks College Rank
1 Namita Dhande 78.30

1st

2

Swapnil Gungaonkar

78.30

3

Nirja Naphade 76.15 2nd
4 Shraddha Chopde

76.15

5

Antara Khedkar 75.84 3rd
6 Mahima Singh 75.53

4th

7

Kajal Dhawaley 75.23

5th