3RD SEMESTER/WINTER-2018

Sr. No.

Name of Student SGPA College Rank University Rank

1

Rishikesh Bose

9.33 1st

2nd

2

Nikhil Bandagi

8.56 2nd

3

Tanuashri Kale

8.48 3rd  
4

Nerav Rangari

8.37 4th

5

Falguni Suroshe

8.33 5th

5TH SEMESTER/WINTER-2018

Sr. No.

Name of Student SGPA College Rank University Rank
1

Pranav Kadu

8.59 1st

5th

2

Shrushti Wamne

8.37 2nd 10th
3

Prathana Dakhole

8.33 3rd

4

Sonu Dupare

8.15 4th  
5

Ashish Tikam

7.93 5th

6

Siji Vincent

7.93 5th

7TH SEMESTER/WINTER-2018

Sr. No.

Name of Student SGPA College Rank University Rank
1

Rmalaxmi Udhoji

8.89 1st

6th

2

Kavishwar Deotale

8.86 2nd 7th
3

Rujuta Chandekar

8.79 3rd

9th

4

Pooja Dodke

8.68 4th 10th
5

Samiksha Bodkhe

8.54 5th

4TH SEMESTER/SUMMER – 2018

Sr. No. Name of Student SGPA College Rank
1 SHRISHTI WAMNE 9.54 1st
2 ASHISH TIKAM 8.89 2nd
3 CHETNA HAKANDE 8.75 3rd
4 REWATI FADNAVIS 8.68 4th
5 PRIYANKA JAIN 8.64 5th

6TH SEMESTER/SUMMER – 2018

Sr. No.

Name of Student SGPA College Rank
1 POOJA DODKE 9.18

1st

2

AKANKSHA NIKHARE 9.11 2nd
3 AISHWARYA DEO 8.96

3rd

4

KAVISHWAR DEOTALE 8.82 4th
5 AVIKA KOLHE 8.82

5th

8TH SEMESTER/SUMMER – 2018

Sr. No. Name of Student SGPA College Rank
1 SURUCHI CHATURVEDI 9.59

1st

2

ANKITA BORKAR 9.17 2nd
3 NEHARIKA DURGAMAHANTI 9.14

3rd

4

VAIDEHI PANDE 9.1 4th
5 AKSHAY WANJARI 9.07

5th